Tittel: Palimpsest.  Billedkunstner Sidsel Hondebø

På flukt

 

Fatima skriv i dagboka si: Kvar skal vi søkja ly?
Eg passar på vesle bror, kringsatt er vår by. Ein kongen sloss mot folket. Kven vinn siste slag? Soldatane stoppa hjelp på veg til oss i dag.

 

Fatima skriv i dagboka si: Vi kjempar på liv og død. Fly har bomba torget igjen, kjem mor vi treng brød.
Far gjekk ut i krigen. Snart kjem raude kross,
med kvite flagg for freden. Dei kan hjelpa oss.

 

Refr: Sol går opp over alle land.
Barn er på flukt sjå spor i sand. Sol går opp
legg alle våpen ned!
Barn er på flukt og Fatima drøymer.
drøymer om fred.

Siste dag på skulen Fatima fortel:
Barna leikar med miner. Min bror leikar ikkje meir.
Ei dagbok ser du ligg åpen, på tv-skjem kan vi sjå:
Sult blir bruk som våpen. Fatima skriv ikkje nå.

Syng for søster, syng for bror!
Syng for alle barn på flukt, på denne rike jord.
på denne rike jord.