Halvdan & Tore: "Syng med oss konsert".

Soltun alderhjem, Sola kommune. Rogaland